Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kowali świadczy usługi medyczne w ramach zawartej umowy z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie:

Podstawowa Opieka Zdrowotna

  1. Świadczenia lekarza rodzinnego POZ
  2. Świadczenia pielęgniarki POZ
  3. Świadczenia położnej POZ
  4. Świadczenia pielęgniarki szkolnej

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

  1. Poradnia Ginekologiczno-położnicza